ชื่อ - นามสกุล :นางพูนทรัพย์ เหล็กกล้า
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อยู่ :ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ