ชื่อ - นามสกุล :นางเข็มลา วันเพ็ญ
ตำแหน่ง :แม่ครัว
หน้าที่หลัก :ประกอบอาหารกลางวัน
ที่อยู่ :บ้านหนองสะมอน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานบริการทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ประกอบอาหารกลางวันและดูแลความสะอาดโรงอาหาร