ชื่อ - นามสกุล :นางสมบูรณ์ งามล้วน
ตำแหน่ง :ข้าราชการบำนาญ
หน้าที่หลัก :เคยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่อยู่ :ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ครูที่เคยปฏิบัติการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : เคยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่