ชื่อ - นามสกุล :นายสมจิตร์ ศรีสุข
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :รักษาและดูแลความสะอาดทั่วไปในโรงเรียน
ที่อยู่ :ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : งานบริการทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานรักษาและดูแลความสะอาดทั่วไปในโรงเรียน