ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร อินตา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :ธุรการ
ที่อยู่ :บ้านหนองสะมอน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป