ชื่อ - นามสกุล :นายปฏิภาณ เหล็กกล้า
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ :ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล