ชื่อ - นามสกุล :นายสุเทพ ศรีสุข
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :154 หมู่ 11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0898484725
Email :suthep_srisuk@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา